Wat is Ericksoniaanse hypnotherapie

Ericksoniaanse hypnotherapie berust op het werk van de Amerikaanse psychiater en hypnotherapeut Milton Erickson. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne hypnotherapie en een van de succesvolste therapeuten van de 20ste eeuw. De door Erickson ontwikkelde stijl van hypnotherapie verschilt wezenlijk van directe hypnose en van diverse andere vormen van psychotherapie. Ericksoniaanse hypnotherapie berust op het principe van observatie en utilisatie. Door het observeren en bevestigen van subtiele non-verbale signalen wordt een rechtstreekse communicatie met het onbewuste tot stand gebracht. Het onbewuste wordt beschouwd als een reservoir van hulpbronnen, mogelijkheden en oplossingen. Met behulp van indirecte suggesties, metaforen en artistieke vaagheid wordt het bewuste denken afgeleid en word het onbewuste gestimuleerd tot verwerking, genezing en groei. Natuurlijke reacties en alledaagse ervaringen van de cliënt worden gebruikt (geütiliseerd) om trance op te wekken en om het therapeutische proces te bevorderen. Het bewuste en onbewuste komen meer in balans en steunen elkaar op weg naar het gewenste resultaat.

Wat is het verschil met klassieke hypnose?

In de klassieke (directe) hypnotherapie wordt je in trance gebracht met bepaalde vaste rituelen zoals het staren naar een object. De hypnotherapeut gebruikt dan directe suggesties om je onbewuste geest te sturen. Dit werkt bij mensen die van nature gemakkelijk instructies van anderen opvolgen. Bij veel mensen werkt het niet of maar tijdelijk omdat ze weerstand hebben tegen directe opdrachten, zelfs als ze in trance zijn. In de Ericksoniaanse hypnotherapie, ook wel conversationele hypnotherapie genoemd, wordt je op een natuurlijke manier in hypnose gebracht. Op een manier die afgestemd is op je eigen ervaring, denkwijze en persoonlijkheid. Eenmaal in trance worden open en indirecte suggesties gegeven die je onbewuste stimuleren aan het werk te gaan. Klassiek geschoolde hypnotherapeuten kunnen met Ericksoniaanse hypnose hun directe stijl uitbreiden met de indirecte benadering en zo hun effectiviteit en reikwijdte vergroten.

Wat is het verschil met integratieve hypnotherapie?

Veel hypnotherapeuten in Nederland werken als integratief of eclectisch hypnotherapeut. Dit betekent dat ervaringsgericht wordt gewerkt en dat daarbij allerlei technieken worden gebruikt zoals visualisatie, NLP, regressie, EMDR, EFT en focussing. Meestal wordt er via de bewuste geest gecommuniceerd met de onbewuste geest en zo een lichte tot middeldiepe trance opgewekt. Dit werkt goed wanneer de bewuste geest niet te veel controle uitoefent.  Integratieve therapeuten die Ericksoniaanse hypnotherapie toevoegen aan hun werkwijze hebben de mogelijkheid om bewuste controle te omzeilen of utiliseren en zo rechtstreeks met het onbewuste te werken.

Wat is het verschil met cognitieve gedragstherapie?

In cognitieve (gedrags)therapie wordt de cliënt gestimuleerd om zich bewust te worden van irrationele gedachten en de bijbehorende gevoelens en reacties. Hij creëert op een bewust niveau nieuwe, helpende gedachten en oefent de bijbehorende gedragingen. Deze benadering werkt goed wanneer een client redelijk in staat is tot bewustwording. Soms weten cliënten echter niet wat hun probleem uitlokt of in stand houdt. Of ze vinden het moeilijk hun (kern)cognities bewust te worden en te verwoorden. Hypnose kan ze dan helpen deze onbewuste factoren op te sporen. Het Ericksoniaanse model is min of meer omgekeerd aan het cognitieve. De bewuste geest wordt juist afgeleid en er wordt een rechtstreekse communicatie met het onbewuste tot stand gebracht. Cognitieve therapeuten die Ericksoniaanse hypnose aan hun repertoire toevoegen, kunnen op deze manier ook buiten de bewuste geest verandering stimuleren.

Interesse gewekt?

Is je interesse gewekt? Meld je aan voor de open avond of schrijf je in voor de workshop.