Training Ericksoniaanse Hypnotherapie IV

Deze training is een vervolg op Ericksoniaanse Hypnotherapie I, II en III. De vier componenten van hypnotische taalgebruik, inbedding, vaagheid, implicatie en koppeling, worden verder uitgebreid en geïntegreerd. We maken kennis met de poëtische kant van Ericksoniaans taalgebruik en het effect daarvan op onbewuste processen.  De vier fases van hypnotherapie: informatie verzamelen, rapport opbouwen, trance inductie en therapeutische interventie, wisselen elkaar af en vloeien uiteindelijk samen. In eerdere trainingen gingen we in op de utilisatie van lichaamstaal, gedrag, gevoelens en tranceverschijnselen. Nu gaan we na hoe je ook NLP-metaprogramma’s en zelfs een symptoom kunt utiliseren. Je leert hoe je het Helpende Handen-proces kunt starten vanuit spontane bewegingen en houdingen en zo de lichaamstaal van de cliënt optimaal kunt utiliseren. Tot slot gaan we na hoe je als coach of therapeut ingevingen en intuïties vanuit je eigen onbewuste kunt gebruiken ten dienste van de cliënt.

Dag 1

 • Samenvatting stof van Ericksoniaanse Hypnotherapie, deel I, II en III
 • Hypnotisch taalgebruik: mind-reading als diagnostische en therapeutische techniek
 • Trance-inducties: verrassing, verwarring, utilisatie
 • De 4 fases: Informatie, Rapport, Trance en Therapie, gelijktijdig uitvoeren en ineenvlechten.
 • Poëzie in hypnotherapie: alliteratie, rijm, chiasme, parallellisme, paradox

Dag 2

 • Utilisatie van het probleem of het symptoom.
 • De Kristallen Bol-techniek van Milton Erickson.
 • Utilisatie van NLP-metaprogramma’s en denkstijlen
 • Het onbewuste van de coach/therapeut: ingevingen en intuïties
 • Het Helpende Handen-proces starten vanuit spontane beweging/houding

Het resultaat

Na het volgen van deze training kun je:

 • Op diverse natuurlijke en indirecte manieren trance induceren, afgestemd op de stijl van de cliënt
 • Gelijktijdig informatie verzamelen, rapport opbouwen, trance induceren en therapeutische stappen zetten.
 • Elk therapeutisch proces begeleiden met een natuurlijke stroom van vage en indirecte suggesties, implicaties, koppelingen, mind-reading en metaforen.
 • Alle cliëntfactoren en omgevingsfactoren utiliseren voor trance inductie en therapie/coaching
 • Ericksoniaanse hypnotherapie volledig integreren met methoden als CGT, EMDR, NLP, EFT, ACT, TA  en lichaamswerk
 • Hypnotische taalgebruik en het Helpende-handenproces en  toepassen bij veruit de meeste psychische, emotionele en sociale problemen.
 • Je eigen onbewuste vertrouwen en inzetten bij suggesties, keuzes, interventies etc.

Praktische informatie

Data:
10 & 11 december 2021
11 & 12 november 2022
Locatie: Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht
Tijd: 10.00-17.00 uur
Prijs: € 350,- inclusief lunch
Trainer: Jos van Boxtel
Accreditatie: SKB-E: 24 SBU/0,9 EC. Klik hier om het certificaat in te zien.
Veel beroepsverenigingen nemen de SKB-erkenning over, hoewel het aantal toegekende SBU/EC kan variëren. Vraag het even na bij jouw beroepsvereniging.
Taal: Nederlands

Richtlijnen Corona

Lees ook de richtlijnen die ik in acht neem m.b.t. het Coronavirus voor trainingen en workshops.

Over de trainer

Sinds 2004 werk ik als hypnotherapeut in eigen praktijk en als trainer NLP, Hypnotherapie en Integratieve Psychotherapie bij diverse instituten. Naast mijn algemene hypnotherapieopleiding volgde ik trainingen in Ericksoniaanse hypnose bij het MEG in Frankfurt en het BHRTS in Londen. Ik verdiepte me in het werk van Milton Erickson en zijn volgers van het eerste uur Ernest Rossi, Jeffrey Zeig, Richard Hill en Stephen Brooks. Met de laatste werk ik samen als auteur van een serie boeken over zijn werk, waarvan het eerste in juni 2020 gepubliceerd is. De Ericksoniaanse principes en technieken pas ik dagelijks toe in mijn eigen praktijk en  ik geef ze met veel plezier door in cursussen en trainingen.