Ericksoniaanse Hypnotherapie III

Deze workshop is een vervolg op Ericksoniaanse Hypnotherapie I en II. Het principe van utilisatie wordt verder uitgebreid en verdiept. We gaan dieper in op tranceverschijnselen, hoe je die kunt waarnemen en utiliseren. We zetten de stap naar onbewust bekwaam worden in het observeren en utiliseren van lichaamstaal, het gebruik van Miltontaal en het integreren van verbale en nonverbale communicatie.  Naast de vertrouwde kinesthetische vorm van het Helpende Handen proces komen nu ook de visuele en auditieve varianten aan bod. Dit alles om nog beter af te kunnen stemmen op diverse cliënten en Ericksoniaanse Hypnotherapie nog beter te combineren met uw vertrouwde methoden en sneller en effectiever te kunnen werken.

Dag 1

 • Samenvatting stof van de workshop I en II
 • Complexe inducties met fixatie, ideomotoriek en zelfspraak
 • Uitbreiding taalpatronen: ambiguïteit, paradox, humor
 • Seeding (priming): trance en therapeutische interventie subtiel aankondigen en voorbereiden
 • Indirecte suggesties tijdens intake, voorgesprek, interventie en nagesprek
 • Utilisatie van overtuigingen voor inductie en therapie

Dag 2

 • Tranceverschijnselen opwekken: tijdsvervorming, catalepsie en amnesie
 • Tranceverschijnselen gebruiken als metafoor voor probleem of oplossing
 • Ericksoniaans (indirect) uitvoeren van methoden als EMDR, NLP, CGT, ACT etc.
 • Probleem nominaliseren, externaliseren en transformeren.
 • Het Helpende Handen-proces: visuele en auditieve werkvorm

Het resultaat

Na het volgen van deze workshop kunt u:

 • Een uitgebreid repertoire aan inductietechnieken toepassen, afgestemd op de stijl van de cliënt.
 • Subtiele en complexe verbale en non-verbale boodschappen van de cliënt herkennen en gebruiken (utiliseren) voor trance inductie en therapie/coaching.
 • Diverse tranceverschijnselen herkennen, opwekken en utiliseren.
 • Talrijke Miltoniaanse taalpatronen geïntegreerd toepassen voor trance inductie en therapie/coaching.
 • Miltontaal toepassen in elke fase therapeutisch begeleiding: intake, uitleg, interventie en nagesprek.
 • Overtuigingen van de cliënt utiliseren voor trance inductie en therapeutische interventie.
 • Het Rossi proces in kinethetische, visuele of auditieve vorm toepassen en integreren met uw vertrouwde technieken.

Mensen die workshop III hebben gedaan kunnen deelnemen aan de maandelijkse oefengroep Ericksoniaanse Hypnotherapie in Utrecht, onder supervisie van Jos van Boxtel.

Praktische informatie

Datum: 22 & 23 oktober
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX, Nijkerk
Tijd: 10.00-17.00 uur
Prijs: € 335,- *
Trainer: Jos van Boxtel
Erkenning: VIT en NBvH: 12 PE-punten
Taal: Nederlands

* Uit veiligheidsoverwegingen wordt je verzocht je eigen lunchpakket mee te brengen. De prijs van de training is om die reden verlaagd naar €335.

Richtlijnen Corona

Lees ook de richtlijnen die ik in acht neem m.b.t. het Coronavirus voor trainingen en workshops.

Over de trainer

Sinds 2004 werk ik als hypnotherapeut in eigen praktijk en als trainer NLP, Hypnotherapie en Integratieve Psychotherapie bij diverse instituten. Naast mijn algemene hypnotherapieopleiding volgde ik trainingen in Ericksoniaanse hypnose bij het MEG in Frankfurt en het BHRTS in Londen. Ik verdiepte me in het werk van Milton Erickson en zijn volgers van het eerste uur Ernest Rossi, Jeffrey Zeig, Richard Hill en Stephen Brooks. Met de laatste werk ik samen als auteur van een serie boeken over zijn werk, waarvan het eerste in juni 2020 gepubliceerd is. De Ericksoniaanse principes en technieken pas ik dagelijks toe in mijn eigen praktijk en  ik geef ze met veel plezier door in workshops en trainingen.