Mindspring algemene blogcategorie

Principe 3: Utilisatie. Utilisatie houdt in dat alles wat de cliënt meebrengt, positief of negatief, wordt benut (geütiliseerd) om trance op te wekken of het probleem op te lossen. Alles wat de cliënt denkt, voelt, doet of gelooft, wordt verwelkomd en zodanig geïnterpreteerd dat het een voordeel wordt. Het meest duidelijk wordt dit bij het utiliseren van weerstand. Lees meer…

Principe 2: Acceptatie. Acceptatie als oplossing? Het therapeutische proces is een paradox. De cliënt accepteert zijn huidige toestand niet en wil deze veranderen. Als dat niet lukt gaat hij naar een therapeut of coach. Maar juist het niet-accepteren is een deel van het probleem terwijl acceptatie het begin van de oplossing is. Carl Rogers, de grondlegger van de cliëntgerichte therapie zei ooit: De vreemde paradox is dat als ik mezelf accepteer, precies zoals ik ben, dan kan ik veranderen.Lees meer…

Principe 1: Alles begint met observatie. Milton Erickson is de grondlegger van de moderne hypnotherapie. Hij was een meester in observatie. Veel mensen dachten dat hij helderziend was, omdat hij vaak wist wat er in zijn cliënten omging, al voor ze iets gezegd hadden. In werkelijkheid had hij een zeer scherp oog voor subtiele, non-verbale signalen en de onbewuste belevingswereld die daarachter schuilging. Lees meer…