hypnotherapie-en-verantwoordelijkheid-jost-van-boxtel

Wie is verantwoordelijk voor de oplossing?

Ben jij coach, therapeut of psycholoog en neem je wel eens te veel verantwoordelijkheid op je schouders? Heb je soms cliënten die verwachten dat jij de oplossing aanreikt en voel je daardoor druk? Lees meer...
mindspring-training-blog-help-ik-kom-niet-bij-mijn-gevoel-2021-09

Help, ik kom niet bij mijn gevoel?

Ben jij coach, therapeut of psycholoog en heb je soms cliënten die maar in hun hoofd blijven zitten en niet bij hun gevoel kunnen? Ik loop er regelmatig tegenaan. Vroeger worstelde ik daar mee. Soms hoorde ik mezelf zeggen “Je denkt dus ..., maar wat voel je?” Het woordje maar is eigenlijk een veroordeling of afwijzing van ‘het denken’ van de cliënt en de vraag helpt vaak niet. In de Ericksoniaanse hypnotherapie vond ik de oplossing, in de vorm van twee communicatietechnieken: utilisatie en indirecte suggestie. Lees meer...
mindspring-training-ericksoniaanse-hypnotherapy-blog-utilisatie

Ericksoniaanse Hypnotherapie Principe 3: Utilisatie

Principe 3: Utilisatie. Utilisatie houdt in dat alles wat de cliënt meebrengt, positief of negatief, wordt benut (geütiliseerd) om trance op te wekken of het probleem op te lossen. Alles wat de cliënt denkt, voelt, doet of gelooft, wordt verwelkomd en zodanig geïnterpreteerd dat het een voordeel wordt. Het meest duidelijk wordt dit bij het utiliseren van weerstand. Lees meer...
mindspring-training-blog-principe-2-acceptatie-01

Ericksoniaanse Hypnotherapie Principe 2: Acceptatie

Principe 2: Acceptatie. Acceptatie als oplossing? Het therapeutische proces is een paradox. De cliënt accepteert zijn huidige toestand niet en wil deze veranderen. Als dat niet lukt gaat hij naar een therapeut of coach. Maar juist het niet-accepteren is een deel van het probleem terwijl acceptatie het begin van de oplossing is. Carl Rogers, de grondlegger van de cliëntgerichte therapie zei ooit: De vreemde paradox is dat als ik mezelf accepteer, precies zoals ik ben, dan kan ik veranderen.Lees meer...

Ericksoniaanse Hypnotherapie Principe 1: Observatie

Principe 1: Alles begint met observatie. Milton Erickson is de grondlegger van de moderne hypnotherapie. Hij was een meester in observatie. Veel mensen dachten dat hij helderziend was, omdat hij vaak wist wat er in zijn cliënten omging, al voor ze iets gezegd hadden. In werkelijkheid had hij een zeer scherp oog voor subtiele, non-verbale signalen en de onbewuste belevingswereld die daarachter schuilging. Lees meer...